Manscentrum in English

En dag om behandling av våldsutövare

 

Välkommen till konferens den 13 mars 2020

Manscentrum Stockholm har över 30 års erfarenhet av att arbeta med män i kris och behandling av våldsutövare. Under denna dag önskar vi dela med oss av vårt arbete och bidra till kunskapsutveckling, erfarenhetsutbyte och dialog inom området.

Jens Orback, som är ordförande i Manscentrum leder dagen där olika föreläsningar varvas med samtal på scenen och frågeställningar från publiken.

Målgrupp

Konferensen vänder sig till dig i Stockholms län som arbetar med våld i nära relationer och som kommer i kontakt med våldsutövare.

 

Datum och lokal

Fredag 13 mars 2020 på Clarion hotell Stockholm, Ringvägen 98 (vid Skanstull)

 

Anmälan

Konferensen är kostnadsfri, lunch och fika ingår.

Du kan anmäla en plats per person och inkomna anmälningar behandlas i turordning. Observera att du vet att du fått en plats först när du fått en bekräftelse på detta till din e-post. Detta kan dröja ett par dagar efter det att vi mottagit din anmälan.

Då antalet antalet platser är begränsade förbehåller Manscentrum sig rätten att prioritera verksamheter och konferensdeltagare.

Utebliven plats vid konferenstillfället debiteras med 500 kr. Önskar du att kostnadsfritt avboka din plats meddelar du detta senast söndagen den 1 mars via mail till jennie@manscentrum.se. Din plats kommer då att erbjudas person från vår kölista.

Anmälan sker via länken längst ned på sidan.

 

Program

kl. 08.00             Registrering, kaffe och macka

 

kl. 09.00             Anita Vesterman från Manscentrums styrelse hälsar välkommen!

 

kl. 09.10             Individ- och gruppbehandling av män i kris

Under drygt 30 år har Manscentrum arbetat med män i kris som frivilligt sökt behandling för bl.a. våldsamt beteende. Möt ett urval av personalen som berättar om sina erfarenheter och det dagliga arbetet på mottagningen.

Jonas Petterson, leg. psykolog, Magnus von Campenhausen, leg. psykolog, Ola Modin, leg. Psykoterapeut.

 

kl. 09.40             Internetbehandling för våldsutövare – funkar det?

Internetbehandling för olika typer av psykisk ohälsa är idag en erkänd och beforskad behandlingsform. Men är det möjligt att med den typen av metoder hjälpa personer med  våldsproblematik och är det möjligt att hjälpa alla.

Dan Rosenqvist är leg. psykolog som tillsammans med Kjell Nordén, leg. Psykoterapeut, har deltagit i utvecklingen av det internetbaserade behandlingsprogrammet IVIN.

 

kl. 10.00             Kriminalvårdens nya insatser för våldsutövare – utveckling, innovation och kvalitetssäkring 

Kriminalvårdens behandlingsprogram Predov är ett strukturerat program med pedagogiska verktyg som skapar flexibilitet att möta upp individuella våldsdrivande behov. Predov är könsinkluderande och riktar sig också till alla typer av våld i nära relationer.

Fredrik Olausson, sektionschef och David Ivarsson, leg. psykolog, från Kriminalvården är båda delaktiga i utvecklingsarbetet av återfallsförebyggande behandlingsinsatser för våldsutövare i nära relationer.

 

kl. 10.20             Stockholms läns strategi för att förebygga och bekämpa våld 2020-2026

En presentation av strategin med fördjupning i utvalda delar i handlingsplanen. Hur ska länets aktörer arbeta återfallsförebyggande tillsammans?

Maria Sand Vaziri är utvecklingsledare på Länsstyrelsen Stockholm

 

kl. 10.40             Telefonlinjen Välj att sluta

Projektet med telefonlinjen Välj att sluta  befinner sig i pilotprojektets sista fas. Vad vet vi om de personer som kontaktar linjen? Vilka resultat kan vi se? Vad har vi lärt oss och hur fortlöper projektet?

Ulf Calvert är leg. psykolog och operativt ansvarig för telefonlinjen Välj att sluta. Johan Hildén är socionom och rådgivare på telefonlinjen Välj att sluta.

 

kl. 11.00             Våld i nära relationer ur ett barnperspektiv

I ett betänkande från Justitiedepartementet (SOU 2019:32) föreslås att ett nytt brott införs i brottsbalken, barnfridsbrott, som innebär att det blir straffbart att låta barn bevittna våld mot närstående. Med anledning av detta aktualiseras frågan om hur våldet ter sig ur ett barnperspektiv.

Margareta Hydén är professor emerita i socialt arbete vid Linköpings universitet och gästprofessor i kriminologi vid Stockholms universitet. Hennes senaste forskning handlar om vad barnen gör när våldet pågår och vad omgivningens responser betyder för dem.

 

kl. 12.00             Lunch

 

kl. 13.00             Relationellt perspektiv på våld i nära relationer

Psykologen och familjeterapeuten Justine van Lawick redogör för sitt arbete med behandling och stöd till hela familjen och om hennes syn på betydelsen av dynamiken familjemedlemmarna emellan.

Justine van Lawick är psykolog och familjeterapeut från Holland. Hon är författare till ett flertal böcker och internationellt anlitad föreläsare inom området för konflikt och  våld i nära relationer.

 

kl. 14.10             Fika

 

kl. 14.30             Hopplösa eller möjliga pappor? – om motivationsarbete

Orosanmälningar om barn på grund av våld är den mest förekommande kontakten som socialtjänsten har med föräldrar med egen våldsproblematik. Genom ett systematiskt motivationsarbete är det möjligt att förändra  konfliktfyllda möten, undandraganden och förnekanden till konstruktiva dialoger om föräldraansvar utifrån barns behov av trygghet och säkerhet.

Göran Lindén är socionom med lång och bred erfarenhet av behandlingsarbete och myndighetsutövning inom ramen för våld i nära relationer. I samarbete med olika socialtjänster har han utvecklat motivationsmetoden MPV – möta Pappor/Föräldrar med Våldsproblematik.

 

kl. 15.30             Dagen slutar

 

 Ladda ner programmet

 

Till anmälan

 

Obs! Saknar du återkoppling från oss angående din anmälan?

Vänligen kontrollera Skräpposten i din Inbox

För frågor kontakta: jennie@manscentrum.se