Manscentrum in English

En dag om behandling av män i kris. Manscentrum har arbetat med män i kris och män som utövar våld i 30 år och vill dela med sig av sin verksamhet och sitt arbete. Vi vill vara framåtblickande och lyfta ämnet behandling av män samt bidra till kunskapsutvecklingen på området. Dagen ska präglas av samtal och dialog där de olika föreläsarna fördjupar och inleder olika ämnen. Tanken är att involvera deltagarna i de olika frågeställningarna.

Klicka här för hela inbjudan och schema.