En dag om behandling av våldsutövare

Manscentrum Stockholm har över 30 års erfarenhet av att arbeta med män i kris och behandling av våldsutövare. I samarbete med Länsstyrelsen Stockholm anordnar vi årligen en konferens på temat våld i nära relation med fokus på behandling av våldsutövare där syftet är att sprida information, erfarenheter och resultat.

Genom att lyssna till behandlingspersonal, forskare och experter vill vi bidra till kunskapsutveckling och dialog inom området.

Jens Orback som är ordförande i Manscentrum leder dagen där föreläsningar varvas med samtal på scenen och frågeställningar från publiken.

MÅLGRUPP
Konferensen vänder sig till dig i Stockholms län som arbetar med våld i nära relationer eller som på annat sätt kommer i kontakt med våldsutövare.

DATUM OCH LOKAL
Fredag 30 september 2022 på Clarion hotell Stockholm, Ringvägen 98 (vid Skanstull). Observera att detta är ett live-evenemang, dvs. webbsänds ej.

ANMÄLAN
Konferensen är kostnadsfri och lunch och fika ingår.

Observera att:
• anmälan är bindande och att Manscentrum förbehåller sig rätten att prioritera verksamheter och konferensdeltagare.
• konferensen är kostnadsfri men att utebliven plats debiteras med 500 kr.
• du vet att du fått en plats först när du fått bekräftelse till din e-post. Detta kan dröja upp till en vecka! 
• om du saknar återkoppling från oss – kontrollera din skräppost!

ANMÄLAN TILL KONFERENSEN ÄR NU STÄNGD

Om du gjort en anmälan men saknar återkoppling från oss sker detta senast under vecka 26.

Har du ännu inte anmält dig men önskar delta går det bra att registrera sig på vår kölista. Notera att besked om plats meddelas efterhand och tidigast vecka 34.

Till KÖLISTAN


för frågor kontakta jennie@manscentrum.se


Program

08.15 Registreringen öppnar

09.00 Moderator Jens Orback hälsar välkommen

09.20 Om Manscentrum
Presentation av Manscentrum som under drygt 30 år arbetat med män i kris som frivilligt sökt behandling för bl.a. våldsamt beteende. Idag inrymmer verksamheten även en utbildningsdel och det operativa ansvaret för telefonlinjen Välj att sluta.

09.30 Välj att sluta – första steget mot ett våldsfritt liv
Telefonlinjen Välj att sluta har nu varit nationell i ett drygt år. Vad har linjen uppnått hittills och vad har vi lärt oss av åren telefonlinjen varit igång? Vilka utvecklingsprojekt pågår under året?
Christina Ericson utvecklingsledare inom området Mäns våld mot kvinnor vid Länsstyrelsen Stockholm och projektledare för Välj att sluta
Johan Hildén socionom och telefonrådgivare vid Välj att sluta och anställd av Manscentrum

09.50 Vad behöver man som behandlare av våldsutövare?
Lyssna till föreläsare Peter Andersson som gör korta nedslag gällande evidensläget för behandling för våldsutövare, för att sedan fokusera på vad som är centralt för behandlaren att tänka på i behandlingsrummet. Det handlar till exempel om vikten av att skapa en fungerande arbetsallians, att ha fokus på affekter samt vikten av att härbärgera de egna motöverföringsreaktionerna.
Peter Andersson fil dr. vid Stockholms universitet och och verksam som legitimerad psykoterapeut på den egna mottagningen i Stockholm

10.30 Fika

10.50 Uppföljning av Stockholms läns gemensamma arbete mot våld
När aktörer går samman för att förebygga och bekämpa våld som är en av våra stora samhällsutmaningar, har vi möjlighet att skapa riktig förändring. Genom att systematiskt följa det gemensamma arbete i länet mot våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck, människohandel för sexuella ändamål, prostitution och sexuellt våld oberoende relation, är förhoppningen att det ska öka effektiviteten, kvaliteten och långsiktigheten i arbetet. Under programpunkten lyfts resultat fram från de senaste årens arbete men även gemensamma utvecklingsområden för verksamma inom länet.
Maria Sand Vaziri utvecklingsledare vid enheten för social utveckling, Länsstyrelsen Stockholm

11.10 Hur arbetar socialstyrelsen förebyggande mot våld i nära relation?
Få en inblick i Socialstyrelsens arbete med stöd till socialtjänst och hälso- sjukvård i arbetet mot våld i nära relationer. Hör om myndighetens pågående uppdrag och förslag till samordnande verksamhet med förebyggande arbete med våldsutövare.
Mariana Dufort forskare på enheten för kunskapsutveckling, avdelningen kunskapsstyrning för socialtjänst på Socialstyrelsen

11.30 IGOR och våldsutövaren
2021 startade Citypolisen i samarbete med Socialtjänsten på Södermalm pilotprojektet IGOR (I gemensam organisation mot relationsvåld) med syftet att på olika sätt minska våldet mot kvinnor. Genom sitt uppsökande och nytänkande arbetssätt utför projektet en rad olika åtgärder mot våldsutövarna och erbjuder samtidigt ett utökat stöd till våldsutsatta. Hör om hur arbetet går till i praktiken och om resultatet av insatserna hittills.
Markus Antonsson polisinspektör, gruppchef och projektledare för IGOR

12.00 Lunch

13.00 Det går att minska våldet!
Att behandla den som utövar våld mot sin partner lönar sig, både för våldsutövaren och dennes partner, menar Tom Palmstierna som sedan mitten av 80-talet arbetat med behandling av, och forskning om våldsutövare. Här berättar han om sina erfarenheter inom området och sin mångåriga forskning samt vilka slutsatser man kan dra av denna.
Tom Palmstierna psykiater, är docent i psykiatri vid Karolinska Institutet samt professor vid Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet

13:45 Vad säger forskningen om evidensbaserade behandlingsmetoder för våldsutövare i nära relation?
Forte fick i augusti 2021 i uppdrag av regeringen att kartlägga forskning om mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. Denna kartläggning genomfördes genom en systematisk granskning av litteraturöversikter genomförda på området. En av forskarna bakom arbetet berättar om den del i kartläggningen som handlar om effekten av behandling för våldsutövare i nära relation och vilka slutsatser som kan dras på detta område.
Joakim Petersson lektor i kriminologi vid institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete vid Örebro universitet

14.10 Fika

14.30 Håll mitt hjärta, håll min själ
En kris innebär fara, men också möjligheter till förändring. Hur kan vi som behandlare bidra till att minska faran och öka möjligheterna? Hur kan vi bemöta människor som uttrycker sin kris och försöker återta kontrollen genom att använda våld? Hur kan vi ta hand om oss själva och våra kollegor? Detta är några teman som Margareta Hydén tar upp under under föreläsningen.
Margareta Hydén legitimerad psykoterapeut, professor emerita i socialt arbete vid Linköpings universitet och affilierad professor i kriminologi vid Stockholms universitet 

15.15 Krisen – en möjlighet till förändring
Manscentrum har sedan starten 1989, beskrivit sig som en krismottagning för män. Vilken innebörd har denna definition haft i mötet med och i behandlingen av våldsutövare? Hör personalen på Manscentrum resonera kring deras förhållningssätt till krisen som verktyg i behandling och vikten av att vara en krismottagning som ett led i det förebyggande arbetet mot våld i nära relation.
Magnus von Campenhausen legitimerad psykolog på Manscentrum
Ulf Calvert legitimerad psykolog på Manscentrum

15.50 Dagen slutar