Att möta och behandla våldsutövare kan vara utmanande på många plan. Ökad kunskap och nya perspektiv kan vara ett steg på vägen till ett tryggt och professionellt förhållningssätt i mötet med målgruppen.

Det här är en kurs vars syfte är ge verksamma inom olika yrkesgrupper övergripande information om våld i nära relationer, kännedom om att möta våldsutövare och informera om behandling på ett professionellt sätt. Kursen uppmuntrar till reflektion och vidgade perspektiv som på sikt kan bidra till att en behandling av våldsutövare påbörjas och våldet upphör

Utbildningen arrangeras av Manscentrum i Stockholm som i över 30 år mött och behandlat män i kris och våldsutövare. Denna endagskurs bygger på evidensbaserade teorier och Manscentrums egna beprövade erfarenhet av att arbeta med behandling av våldsutövare, individuellt och behandling i grupp.

För vem?

Utbildningen vänder sig till yrkesverksamma med begränsad erfarenhet inom området för våld i nära relation och behandling av våldsutövare, och som arbetar i en verksamhet där man vid olika tillfällen, direkt eller indirekt, kommer i kontakt med målgruppen. Exempel på målgrupper:

 • Socialsekreterare
 • Biståndshandläggare
 • Familjebehandlare
 • Rådgivare
 • Föräldrastödjare
 • Skolpersonal
 • Sjukvårdspersonal
 • Professionella som kommer i kontakt med våldsutövare och som önskar ökad kunskap inom området.

Kursens syfte

Är att du skall få generell kännedom om området för våld i nära relation och behandling av våldsutövare genom:

 • En kunskapsöversikt av området
 • Kunskap om hur man kan arbeta med behandling av våldsutövare
 • Att uppmuntra till reflektion över det egna förhållningssättet i mötet med våldsutövaren

Målet med kursen är att ge den kunskap som behövs för att du ska kunna:

 • Förstå bakomliggande orsaker till våld i nära relation
 • Ha ett professionellt förhållningssätt i mötet med våldsutövare
 • Informera om behandling på ett professionellt sätt

Kursupplägg

Utbildningen erbjuds digitalt under vår och höst 2021 och omfattar en 5 timmars föreläsning som varvas med diskussioner i smågrupper. Ingen förkunskap krävs. Föreläsningen utförs av personal från Manscentrum.

Ur kursinnehållet

Utbildningen bygger på Manscentrums mångåriga erfarenhet av behandling av våldsutövare, vilken vilar på psykodynamisk grund med inslag av andra behandlingstekniker.

Teoretiska avsnitt varvas med samtal och reflektionsövningar. Innehållet är indelat enligt nedan:

 • Krisen – en möjlighet till förändring
 • Vad är våld?
 • Grundläggande teoretiska förklaringsmodeller
 • Våldsutövaren
 • Bemötande och relation
 • Behandlingsöversikt

Kursledare

Kursens föreläsare är Ulf Calvert, verksam på Manscentrum sedan 1993.
Ulf är leg. Psykolog med lång erfarenhet av att möta män i kris och att arbeta med män med våldsproblematik.

Aktuella kursdatum 2021

Bokas separat enligt överenskommelse.

Praktisk information

Tid: 6 timmar inklusive lunch (kl 09:00-15:00)
Plats: Tillsvidare sker utbildningen digitalt via Zoom
Pris: 18 000 kr (exkl. moms) / grupp
Övrigt: Kursavgiften avser 6-10 deltagare.

För bokning och frågor kontakta

jennie@manscentrum.se
Jennie Hansson: 0709-940 970