Här kan du se programmet i sin helhet

sändningen från den 12 mars 2021

Kompletterande material i anslutning till webbinariet

  • Fördjupande intervju med Maria Dexborg och Thomas Larsson på Malmö Stads Samtalsmottagning angående deras medverkan i piloten av Kriminalvårdens behandlingsprogram Predov i öppenvården.
  • Föreläsningarna som det hänvisas till i programmet finns här

Om innehållet i programmet

I programmet kan du se och lyssna till behandlingspersonal, forskare, beslutsfattare och experter som i samtalsform delar med sig av sina erfarenheter inom området. Panelsamtal i studio och intervjuer med nyckelpersoner varvas med förinspelade reportage från olika verksamheter i samhället. Via chatt har du möjlighet att ställa frågor till medverkande.  Bl.a diskuteras följande ämnen:

  • Vad är framgångsrik behandling?
  • Mentalisering och våld
  • Stockholms läns strategi för att förebygga och bekämpa våld 2020-2026
  • Internetbehandling av våldsutövare – funkar det?
  • Kriminalvårdens nya insatser för våldsutövare – om Predov
  • Kvinnliga våldsutövare
  • Erfarenheter från kliniskt arbete inom ATV
  • Telefonlinjen Välj att sluta

Programledare för webbinariet är Jens Orback, ordförande i Manscentrum.

Webbinariet vänder sig till dig som arbetar med våld i nära relationer eller och som på annat sätt kommer i kontakt med våldsutövare.