– En workshop om att leva i parrelation 

Att leva i en nära kärleksrelation innebär fantastiska möjligheter till gemenskap och växande – och det är samtidigt något av det svåraste vi människor kan ta oss an. När vi blir stressade och pressade är det lätt att vi hamnar i kamp med vår partner, trots att det är just då vi som mest behöver trygghet och gemenskap. 

Ökad närhet och fördjupad kontakt kommer oundvikligen att aktivera slumrande sidor av oss, stundtals med resultat vi upplever som djupt utmanande. Vissa par hamnar i destruktiva tjafs och konflikter, andra hamnar mer i kontaktlöshet och distans. Oavsett vilket kan det ibland gå så långt att vi börjar ifrågasätta hela relationen. De flesta av oss har fått lära sig häpnadsväckande lite om hur det är att leva tillsammans med en annan människa, så det vi har att luta oss mot är exempelvis hur vi såg våra föräldrar göra, blandat med bilder som vi förses med från världen runt omkring. 

En vanlig källa till frustration och konflikt är missuppfattningen att olikhet är ett problem som ska åtgärdas. Om du någon gång har försökt ändra på din partner så vet du vad resultatet brukar bli: en partner som fortfarande är som hen är, men som känner sig kritiserad och därför antingen sluter sig eller går till motattack! Det är helt enkelt inte en framkomlig väg. Om du istället lägger din kraft på att utforska dig själv, dina behov, dina känslor, och på att ta ansvar för det som är ditt, så öppnar sig en värld av möjligheter. Och om du gör detta i tryggt samarbete med din partner har ni goda förutsättningar att åstadkomma stora positiva förändringar.  

Syfte 

Syftet är att hjälpa er som par till ökad medvetenhet om er själva och dynamiken mellan er, att stärka er känsla av kontakt och gemenskap, samt ge er praktiska verktyg ni kan använda hemma.  

Målet är att ni efter kursen har fått: 

• Ökad självkännedom  

• Ökad förståelse för din partner  

• Fördjupad förståelse av dynamiken mellan er  

• Fördjupad kontakt med varandra  

• Praktiska verktyg ni kan använda er av hemma 

Upplägg 

RelationsSkolan består av tre kvällspass á 2,5 timmar, där korta föreläsningar varvas med praktiska övningar du gör tillsammans med din partner. Föreläsningarna består av det bästa av det bästa från Manscentrums över 30 år långa erfarenhet av att arbeta med kriser kombinerat med modeller och koncept från Imago Relationsterapi (IRT).  

Det andra, och viktigaste, elementet i workshopen är de praktiska övningar som paren gör enskilt. Här är det som inom IRT kallas Den medvetna dialogen centralt. Den medvetna dialogen är ett mycket tydligt strukturerat sätt att kommunicera, utformat för att skapa trygghet och balans i kommunikationen, och samtidigt möjliggöra känslomässig fördjupning. I många relationer tenderar en part att ha närmare än den andra till att formulera sina tankar och känslor i ord. Över tid kan dessa tendenser förstärkas och leda till ömsesidig frustration, där en part känner sig ensam och utestängd, samtidigt som den andra upplever sig alltmer pressad av partnerns längtan efter samtal. Den medvetna dialogens turtagning skapar balans i parets kommunikation och säkerställer att båda parter blir hörda, på̊ sina respektive villkor.  

Efter övningarna erbjuds möjlighet dela något av sina upplevelser i helgruppen. Det brukar bli mycket givande, men det är helt upp till de enskilda deltagarna huruvida de vill dela eller inte. Max gruppstorlek är i dagsläget 5 par.  

Ur innehållet 

De tre kvällarna utgår från varsitt övergripande tema:  

Tillfälle ett handlar om att etablera vissa grundläggande tankar om tillvaron som vuxen individ i samspel med en annan vuxen individ, introducera Den medvetna dialogen som teknik, samt att uppmärksamma och stärka det positiva och välfungerande i relationen.   

Temat för tillfälle två är behov & ansvar. Vi undersöker gränserna för det sunda vuxna ansvarstagandet, och deltagarna utforskar individuellt och som par sina respektive behov.  

Tillfälle tre handlar om konflikter, och möjligheten att hitta ett sätt där konflikten blir en ingång till fördjupad förståelse av både sig själv och partnern.    

För vem? 

Workshopen vänder sig till vuxna par som är redo att ta aktivt ansvar för sin parrelation. Om det förekommer våld eller råder akut kris i relationen behöver detta tas om hand innan RelationsSkolan kan bli aktuell, förslagsvis genom någon form av terapeutisk behandling. Manscentrum har över 30 års erfarenhet av att hjälpa personer som på ett eller annat vis beter sig våldsamt mot närstående.  

Workshopen kräver inga som helst förkunskaper, det räcker med nyfikenhet och en vilja att förstå sig själv och sin partner bättre.   

Gruppledare 

Jonas Pettersson är leg. psykolog och anställd på Manscentrum sedan 2018.

Aktuella kursdatum 2024

Kursstart planeras i augusti 2024. Datum för genomförande presenteras i juni 2024

Praktisk information 

Plats: Stockholm, Götgatan 83, nära Skanstulls T-bana 

Övrigt: Platserna är begränsade och föranmälan krävs. Kaffe, te och frukt serveras på plats. 

Pris: 900 kr/par för 3 tillfällen (betalas vid första tillfället)

Anmälan och frågor 

Anmälan och sker via via följande länk:

TILL ANMÄLAN

För frågor vänligen kontakta:

Jonas Petterson, leg. psykolog, Manscentrum

jonas@manscentrum.se