Manscentrum anordnar föreläsningar och utbildningar för arbete med våldsamma män samt handleder andra behandlingsinstanser, både kommunala, regiondrivna och privata. Utöver detta arrangerar vi årligen en konferens på temat behandling av våldsutövare. Läs mer under respektive område.

För ytterligare information och förfrågningar kontakta utbildningsansvarig på Manscentrum – Jennie Hansson (jennie@manscentrum.se)

Aktuella kurser 2023:

utbildningsnivå 1 – Introduktion till våld i nära relation och bemötande av våldsutövare – platser finns för våren 2023. Bokas enligt separat överenskommelse.
utbildningsnivå 2 – Grundläggande utbildning i behandling av våldsutövare – Kursdatum för våren är: 18, 19, och 20 april och 11 september 2023.

utbildningsnivå 3 – Fördjupande utbildning i behandling av våldsutövare platser bokas enligt separat överenskommelse.