Manscentrum anordnar föreläsningar och utbildningar för arbete med våldsamma män samt handleder andra behandlingsinstanser, både kommunala, regiondrivna och privata. Utöver detta arrangerar vi årligen en konferens på temat behandling av våldsutövare. Läs mer under respektive område.

För ytterligare information och förfrågningar kontakta utbildningsansvarig på Manscentrum – Jennie Hansson (jennie@manscentrum.se)

Aktuella kurser 2022:

utbildningsnivå 1 – Introduktion till våld i nära relation och behandling av våldsutövare – enstaka platser kvar våren 2022. Bokas enligt separat överenskommelse
utbildningsnivå 2 – Grundläggande utbildning i behandling av våldsutövare – platser finns till utbildningsdatum 16, 17, 18 maj 2022
utbildningsnivå 3 – Fördjupande utbildning i behandling av våldsutövare platser bokas enligt separat överenskommelse