Manscentrum anordnar utbildningar för arbete med våldsamma män samt handleder andra behandlingsinstanser, både kommunala, regiondrivna och privata. För mer information om detta kontakta utbildningsansvarig på manscentrums e-post jennie@manscentrum.se.

Aktuella kurser 2021 och 2022:

utbildningsnivå 1 – Introduktion till våld i nära relation och behandling av våldsutövare

utbildningsnivå 2 – Grundläggande utbildning i behandling av våldsutövare

utbildningsnivå 3 – Fördjupande utbildning i behandling av våldsutövare