Manscentrum får ofta förfrågningar om att föreläsa i olika sammanhang. Våra erfarna terapeuter har under åren genomfört såväl nationella som internationella föreläsningar på olika teman inom ramen för män i kris och behandling av våldsutövare.

För förfrågningar kontakta utbildningsansvarig Jennie Hansson (jennie@manscentrum.se)