Under våren 2021 lanserade Manscentrum i Stockholm tre nya kurser; Introduktion till våld i nära relation och bemötande av våldsutövare och Grundläggande utbildning i behandling av våldsutövare, Fördjupande utbildning i behandling av våldsutövare.

Utbildningssatsningen var ett för Manscentrum nytt initiativ och utvecklades mot bakgrund av en ökad efterfrågan av utbildningsinsatser riktad till utrednings- och behandlingspersonal samt andra professionella som arbetar med eller på olika sätt kommer i kontakt med våldsutövare. Till skillnad från tidigare, då Manscentrum skräddarsytt utbildningar i samband med inkomna förfrågningar, har vi utvecklat ett allmänt utbildningserbjudande avsett för en bredare målgrupp och som kommer att genomföras vid återkommande tillfällen under året.   

Alla våra kurser erbjuder ett innehåll och upplägg som representerar Manscentrums idéer och metoder i behandlingsarbetet med våldsutövare. De processbaserade utbildningarna har sin grund i vetenskapliga teorier och Manscentrums beprövade erfarenheter och metoder och förmedlas av Manscentrum erfarna personal. 

Aktuella kurser 2024