Med start 2018 har Manscentrum i samarbete med Länsstyrelsen Stockholm anordnat en årlig heldagskonferens på temat  – En dag om behandling av våldsutövare, där syftet är att sprida information, erfarenheter och resultat inom området.

Konferensen vänder sig till personer i Stockholms län som arbetar med våld i nära relation eller som på annat sätt kommer i kontakt med våldsutövare.

För information om kommande konferenser kontakta Jennie Hansson (jennie@manscentrum.se)

Tidigare konferenser:

2022 – se programmet

2021 – med anledning av covid -19 genomfördes 2021 år konferens digitalt och går därför att att se i efterhand:

sändningen från den 12 mars 2021

2020 – inställd pga. covid-19

2019 – se programmet

2018 – se programmet