Med start 2018 har Manscentrum i samarbete med Länsstyrelsen Stockholm anordnat en årlig heldagskonferens på temat  – En dag om behandling av våldsutövare, där syftet är att sprida information, erfarenheter och resultat inom området.

Konferensen vänder sig till dig i Stockholms län som arbetar med våld i nära relation eller som på annat sätt kommer i kontakt med våldsutövare.

2022 års konferens äger rum på Clarion Hotell Stockholm, fredagen den 30 september. Mer information om innehåll och anmälan presenteras på Manscentrums hemsida den 3 juni 2022.

läs mer här

Tidigare konferenser:

2018 – se programmet

2019 – se programmet

2020 – inställd pga. Covid-19

2021 – med anledning av Covid -19 genomfördes 2021 år konferens digitalt och går därför att att se i efterhand:

sändningen från den 12 mars 2021