Att möta och behandla våldsutövare kan vara utmanande på många sätt. Ökad kunskap och nya perspektiv kan vara ett steg på vägen till ett tryggt och professionellt förhållningssätt i mötet med målgruppen.

Kursens syfte är ge verksamma inom olika yrkesgrupper övergripande information om våld i nära relationer utifrån ett våldsutövarperspektiv, kännedom om olika förhållningsätt i mötet med våldsutövaren och kunskap om hur man kan informera om och motivera till behandling på ett professionellt sätt.

Kursen arrangeras av Manscentrum i Stockholm som i över 30 år mött och behandlat våldsutövare. Denna endagskurs bygger på evidensbaserade teorier och Manscentrums egen beprövade erfarenhet av att arbeta med behandling av målgruppen.

För vem?

Utbildningen vänder sig till yrkesverksamma med begränsad erfarenhet inom området för våld i nära relation och behandling av våldsutövare, och som arbetar i en verksamhet där man vid olika tillfällen, direkt eller indirekt, kommer i kontakt med målgruppen. Exempel på målgrupper:

 • Socialsekreterare
 • Biståndshandläggare
 • Familjebehandlare
 • Rådgivare
 • Föräldrastödjare
 • Skolpersonal
 • Sjukvårdspersonal
 • Yrkesverksamma som kommer i kontakt med våldsutövare och som önskar ökad kunskap inom området.

Kursens syfte

Är att förmedla en generell kännedom om området för våld i nära relation utifrån ett våldsutövarperspektiv och motiverande insatser i mötet med våldsutövaren genom:

 • En kunskapsöversikt av området våld i nära relation och behandlingsinsatser för våldsutövare
 • Att uppmuntra till reflektion över det egna förhållningssättet i mötet med våldsutövaren
 • Verktyg som kan användas för att informera om behandling och motivera den våldsutövande att själv söka hjälp för att förändra sitt beteende

Målet med kursen är att ge den kunskap som behövs för att du ska kunna:

 • Förstå bakomliggande orsaker till våld i nära relation
 • Ha ett professionellt förhållningssätt i mötet med våldsutövare
 • Motivera och informera om behandling på ett professionellt sätt

Kursupplägg

Utbildningen erbjuds live eller digitalt och omfattar en 6 timmars föreläsning som varvas med diskussioner i smågrupper. Ingen förkunskap krävs. Föreläsningen utförs av personal från Manscentrum.

Ur kursinnehållet

Utbildningen bygger på Manscentrums mångåriga erfarenhet av behandling av våldsutövare, vilken vilar på psykodynamisk grund med inslag av andra behandlingstekniker.

Teoretiska avsnitt varvas med samtal och reflektionsövningar. Innehållet är indelat enligt nedan:

 • Vad är våld?
 • Grundläggande teoretiska förklaringsmodeller
 • Krisen – en möjlighet till förändring
 • Olika grupper av våldsutövare
 • Bemötande och relation
 • En översikt av behandlingsprocessen

Kursledare

Kursledare är behandlare på Manscentrum.

Aktuella kursdatum

Bokas separat enligt överenskommelse. Vänligen kontakta utbildningsansvarig,
Jennie Hansson: 0709-940 970, jennie@manscentrum.se

Praktisk information

Tid: 7 timmar inklusive lunch (kl 09:00-16:00)
Plats: utbildningen sker digitalt via Zoom eller live på plats (hos kund)
Pris: 24 000 kr (exkl. moms) / grupp
Övrigt: Kursavgiften avser 10-16 deltagare.

För bokning och frågor kontakta

jennie@manscentrum.se
Jennie Hansson: 0709-940 970