I arbetet med att förändra våldsamt beteende ställs höga krav på behandlare i mötet med klienten. Genom ökad kunskap om ämnet och utveckling i rollen som behandlare kan man skapa trygghet och grund för förändringsarbetet som bidrar till att våldsamma beteenden upphör.

Kursen vänder sig till dig som möter våldsutövare och vill utvecklas inom individuellt behandlingsarbete av våldsutövare. Under fyra heldagar varvas teori och praktik i syfte att förstå olika faktorer som ligger till grund för våldsamma beteenden och hitta verksamma strategier för behandlaren i mötet med klienten. Stort fokus läggs på praktiska delar för tillämpning i behandling.

Utbildningen arrangeras av Manscentrum i Stockholm som i över 30 år mött och behandlat män i kris och våldsutövare. Denna fyra dagars kurs bygger på evidensbaserade teorier och Manscentrums egen beprövade erfarenhet av att arbeta med behandling av våldsutövare, individuellt och behandling i grupp.

För vem?

Kursen är en vidareutbildning som förutsätter att du har en grundläggande utbildning/erfarenhet inom våld i nära relation, med inriktning våldsutövare, samt är verksam inom yrken där du kommer i kontakt med våldsutövare. Exempel på målgrupper:

 • Behandlare inom socialtjänsten och region
 • Psykologer
 • Socionomer
 • Kuratorer
 • Verksamma inom socialt arbete
 • Behandlande personal inom kriminalvård och frivård
 • Behandlare med erfarenhet från andra områden som önskar specialisera sig på behandling av våldsutövare.

Kursens syfte

Är att du skall få kännedom om specifika teorier och metoder för att förstärka arbetet med behandling av våldsutövare genom att:

 • Öka din teoretiska kunskap inom våldsområdet
 • Utveckla dina färdigheter i samtalet med våldsutövaren
 • Utveckla dig i rollen som behandlare

Målet med kursen är att ge den kunskap som behövs för att du ska kunna:

 • Känna dig trygg i mötet med klienten och utveckla dig i rollen som behandlare.
 • Tillgodogöra dig nya metoder och modeller som är direkt användbara i arbetet med våldsutövare.
 • Skapa din personliga verktygslåda anpassad för de förutsättningar och utmaningar som du har i ditt vardagliga arbete.

Kursupplägg

Kursen omfattar fyra lärarledda heldagar som kompletteras med praktik.
Utbildningsdagarna är fördelade enligt:

 • dag 1-3: sammanhängande lärarledd undervisning
 • 1-2 månader: praktisk tillämpning (på din egen arbetsplats)
 • dag 4: uppföljning med handledningsinslag i grupp

Vid varje utbildningstillfälle deltar två lärare och ett maxantal på 12 kursdeltagare. Kortare föreläsningspass, gruppsamtal, reflektionsövningar och praktiska träningsmoment utgör grunden i undervisningen. Vi arbetar processinriktat och använder oss av deltagarnas egna erfarenheter som utgångspunkt för gemensam dialog och reflektion.
Utöver de lärarledda undervisningstillfällena kommer du att öva på de kunskaper du tillgodogör dig under utbildningen.

Under kursen ges tillfälle att utforska hur du kan hitta/identifiera dina personliga förmågor och stärkas i rollen som behandlare. Resultatet av detta redovisas i samband med utbildningsdag 4.

Ur kursinnehållet

Utbildningen bygger på Manscentrums erfarenhet av behandling av våldsutövare, som vilar på psykodynamisk grund med inslag av andra behandlingstekniker.

Teoretiska avsnitt varvas med samtal, reflektionsövningar och praktiska övningsmoment. Innehållet är indelat enligt nedan.

Kris, en möjlighet till förändring

 • Definitioner av olika kriser.
 • Krisreaktioner och försvar
 • Relationen skam och kris
 • Allmänt om krisbehandling

Om våld

 • Våld och utgångspunkter i arbetet
 • Våld i anknytningsrelationen
 • Olika kategorier av våld
 • Makt- och kontrollbeteendes funktion
 • Teoretiska modeller för att förstå orsaker till våld

Om våldsutövaren

 • Att möta våldsutövare
 • Relation i behandling
 • Att skapa motivation för behandling

Behandling av våld

 • Fördjupning i behandlingsprocessens olika steg
 • Första kontakten
 • Mötet med klienten
 • Olika behandlingsvägar
 • Uppföljning

Behandlarens roll

 • Mitt utgångsläge, mål och plan
 • Mina behandlingsverktyg

Våra kursledare

Kursledare är verksamma terapeuter på Manscentrum. Samtliga är leg. psykologer och/eller leg. psykoterapeuter som har lång erfarenhet av behandlingsarbete.

Aktuella kursdatum

Kontakta arrangören för aktuella datum.

Praktisk information

Tid: Kl. 09.00-16.00 (samtliga dagar)
Plats: centrala Stockholm alt. för större gruppbokningar genomförs utbildningen lokalt på plats.
Pris: 9960 kr (ex. moms)/person
Övrigt: Utbildningen är utformad för att genomföras på plats, dvs. ej digitalt.

Avbokningsvillkor:

 • Vid avbokning 31 eller fler dagar före utbildningens startdatum debiteras 25 % av avgiften.
 • Vid avbokning 30 eller färre dagar före utbildningens startdatum debiteras hela avgiften.
 • Avbokning görs skriftligt via mejl. Om du redan betalt hela kursavgiften och tvingas avboka, får du pengarna tillbaka i enlighet med ovanstående avbokningsregler.

För bokning och frågor kontakta

jennie@manscentrum.se
Jennie Hansson: 0709-940 970