I arbetet med att förändra våldsamt beteende ställs höga krav på behandlare i mötet med klienten. Genom att utvecklas i rollen som behandlare av våldsutövare kan man skapa trygghet och grund för förändringsarbetet som bidrar till att våldsamma beteenden upphör.

Kursen vänder sig till dig med god erfarenhet av behandling och som vill utveckla dig inom individuell och/eller gruppbehandling av våldsutövare. Kursen utformas i samråd med deltagarna innan kursstart och genomförs i enlighet med deltagarnas behov och önskemål.

För vem?

Utbildningen vänder sig till yrkesverksamma med erfarenhet av behandling och som önskar att fördjupa och utveckla sina färdigheter i behandling av våldsutövare. Exempel på målgrupper är: 

  • Legitimerad personal (leg. psykolog, leg. psykoterapeut) med erfarenhet av behandlingsarbete.
  • Terapeuter med erfarenhet av klientarbete.
  • Personal med erfarenhet av behandlingsarbete inom ex. socialtjänst.

Kursens syfte

Kursens syfte är att ge fördjupning i metoder och specifika verktyg lämpliga för behandling av våldsutövare för att: 

  • Öka din kännedom om behandling i den specifika målgruppen
  • Utveckla dina färdigheter i samtalet med våldsutövaren
  • Utveckla dig i rollen som behandlare

Målet med kursen är att ge den kunskap som behövs för att du ska kunna:

  • Behandla våldsutövare individuellt och/eller i grupp

Kursupplägg

Kursen bygger på ett behovsanpassat upplägg och omfattar 1-3 lärarledda heldagar oftast i anslutning till varandra. Antal dagar och datum bestäms i samråd med deltagare, utbildningssamordnare och lärare innan kursstart. 

Vid varje utbildningstillfälle deltar två lärare och ett maxantal på 10 deltagare. Vi arbetar processinriktat och använder oss av deltagarnas egna erfarenheter och utgångspunkter för gemensam dialog och reflektion. 

Ur kursinnehållet

Specifikt behovsanpassat innehåll beslutas i samråd mellan deltagare och lärare innan kursstart där samtal, reflektionsövningar och praktiska övningsmoment varvas om vartannat. 

Utbildningen bygger på Manscentrums mångåriga erfarenhet av behandling av våldsutövare, vilken vilar på psykodynamisk grund med inslag av andra behandlingstekniker.

Våra kursledare

Kursledare är verksamma terapeuter på Manscentrum. Samtliga är leg. psykologer och/eller leg. psykoterapeuter som har lång erfarenhet av behandlingsarbete.

Aktuella kursdatum 2023

Datum bokas i samråd mellan deltagare och utbildningssamordnare.

Praktisk information

Tid: ca 09:00-16:00 (veckodagar)
Plats: Manscentrums lokaler i centrala Stockholm
Pris: enligt offert
Övrigt: Utbildningen är utformad för att genomföras på plats.

För förfrågning och offert

jennie@manscentrum.se
Jennie Hansson: 0709-940 970