Manscentrum in English

Manscentrum är en fristående mottagning vars inriktning är att bistå män i kris. Varje år hjälper och stödjer vi ett stort antal män som drabbats av svårigheter som de själva upplever att de inte kan hantera.

Vi erbjuder samtalshjälp för att klarlägga, bearbeta och finna lösningar på känslomässiga och praktiska problem i livets olika skeden. Exempelvis: relationsproblem, problem vid separation, ilska och våld, föräldraroll och livskriser.

Nytt hos Manscentrum

Välkommen till konferens den 16 februari 2018 med anledning av vårt 30-års jubileum!

En dag om behandling av män i kris. Manscentrum har arbetat med män i kris och män som utövar våld i 30 år och vill dela med sig av sin verksamhet och sitt arbete. Vi vill vara framåtblickande och lyfta ämnet behandling av män samt bidra till kunskapsutvecklingen på området. Dagen ska präglas av samtal och dialog där de olika föreläsarna fördjupar och inleder olika ämnen. Tanken är att involvera deltagarna i de olika frågeställningarna.

Klicka här för hela inbjudan och schema.