Manscentrum in English

Manscentrum är en fristående mottagning vars inriktning är att bistå män i kris. Varje år hjälper och stödjer vi ett stort antal män som drabbats av svårigheter som de själva upplever att de inte kan hantera.

Vi erbjuder samtalshjälp för att klarlägga, bearbeta och finna lösningar på känslomässiga och praktiska problem i livets olika skeden. Exempelvis: relationsproblem, problem vid separation, ilska och våld, föräldraroll och livskriser.

Nytt hos Manscentrum

Välkommen till konferens den 22 mars 2019

En dag om behandling av män i kris. Manscentrum har arbetat med män i kris och män som utövar våld i 30 år och vill dela med oss av vår verksamhet och vårt arbete. Vi vill vara framåtblickande och lyfta ämnet behandling av män samt bidra till kunskapsutvecklingen på området.

Läs mer här