Ilska är en känsla som ger oss en signal om att vi behöver sätta gränser för oss själva gentemot andra. Använd rätt, kan den hjälpa oss att göra våra egna behov tydliga för andra och för oss själva. Men när ilska förvänds i aggressivitet, och används för att ta makt över, kontrollera och skada andra blir den destruktiv och farlig. 

Manscentrums definition av våld är bred och innefattar bland annat fysiskt, psykiskt, verbalt, sexuellt, materiellt och ekonomiskt våld. Män som söker hjälp för våldsamhet och aggressivitet är vår största klientgrupp. Offren för deras våldshandlingar är oftast närstående kvinnor och i några fall barn. Våld mot personer utanför familjen förekommer också.

De flesta våldsamma män får hjälp/behandling i form av enskilda samtal. Några erbjuds gruppterapi. Målsättningen med behandlingen är att mannen skall klara av att låta bli våld oavsett vilka situationer eller provokationer han tycker sig vara utsatt för. Den behandlingsmodell som utformats på Manscentrum kan enklast beskrivas som terapi med pedagogisk profil. Resultaten är goda och återfallen få.

läs mer