Män som söker hjälp för våldsamhet och aggressivitet är den näst största klientgruppen på Manscentrum. Offren för deras våldshandlingar är oftast närstående kvinnor och i några fall barn. Våld mot personer utanför familjen förekommer också.

De flesta våldsamma män får hjälp/behandling i form av enskilda samtal. Några erbjuds gruppterapi. Målsättningen med behandlingen är att mannen skall klara av att låta bli våld oavsett vilka situationer eller provokationer han tycker sig vara utsatt för. Den behandlingsmodell som utformats på Manscentrum bygger ursprungligen på en handfull idéer från den kanadensiska CIRV verksamheten i Montreal. (Centre for Violence Intervention and Research). Arbetsmetodiken har sedan utvecklats en hel del under åren och kan enklast beskrivas som terapi med pedagogisk profil. Resultaten är goda och återfallen få.