Dokument

Att bryta ett våldsamt beteende

Pilotverksamhet med stödtelefon för våldsutövare och yrkesverksamma

Rapport om uppbyggnad och den första tidens drift av telefonlinje för personer som utövar eller riskerar att utöva våld i nära relationer

Manscentrum undersökning 2019

2018 Uppföljning av deltagande i samtalsgrupp på Manscentrum

Forskning i korthet 7

Filmer

Föreläsning med Anthony W Bateman: Mentalizing, Violence and Psychotherapy for Antisocial Personality Disorder.

Föreläsning med Bente Lømo: Virksomme strategier i terapi med menn som utøver vold mot partner

Denna film har tyvärr utgått pga. upphovsrättsliga skäl.