Manscentrum anordnar utbildningar för arbete med våldsamma män samt handleder andra behandlingsinstanser, både kommunala, regiondrivna och privata. För mer information om detta kontakta verksamhetsansvarig på manscentrums e-post pelle@manscentrum.se.

Kurser:

utbildningsnivå 1 – Introduktion till våld i nära relation och behandling av våldsutövare

utbildningsnivå 2 – Grundläggande utbildning i behandling av våldsutövare