Manscentrum anordnar utbildningar för arbete med våldsamma män samt handleder andra behandlingsinstanser, både kommunala, landstingsdrivna och privata. För mer information om detta kontakta verksamhetsansvarig på manscentrums e-post kriscentrum@manscentrum.se