Manscentrum driver i samarbete med Socialstyrelsen telefonlinjen ”Välj att sluta”. Telefonlinjen är nationell och riktar sig till personer som utövar eller riskerar att utöva våld i nära relationer. Telefonlinjen vänder sig till alla, oavsett kön och sexuell läggning, och oavsett var du bor. Välj att sluta riktar sig främst till personer över 18 år, men även yngre är välkomna att ringa.

Telefonnummer till linjen är 020-555 666. Samtalet är gratis och du som ringer är anonym.

För mer information se www.valjattsluta.se