Att bryta ett våldsamt beteende
Pilotverksamhet med stödtelefon för våldsutövare och yrkesverksamma
Rapport om uppbyggnad och den första tidens drift av telefonlinje för personer som utövar eller riskerar att utöva våld i nära relationer
Manscentrum undersökning 2019
2018 Uppföljning av deltagande i samtalsgrupp på Manscentrum
Forskning i korthet 7